Wednesday, 31 December 2014

CONTOH MODULBAB 1
KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1. Nyatakan ciri-ciri masayarakat Zaman Paleolitik dan Mesolitik.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Kata kunci
Huraian
Nomad
Hidup secara nomad
Sungai
Tinggal di tepi sungai dan tasik
Kelompok
Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan
Hutan
Memungut hasil hutan
Buru
Memburu binatang

2. Berikan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Tema
Huraian
Tetap
Tinggal secara tetap di satu-satu kawasan
Tanam
Menjalankan kegiatan bercucuk tanam
Tembikar
Menggunakan peralatan tembikar
Khusus
Wujud pengkhususan kerja
Barter
Mengamalkan system barter

3. Terangkan  ciri-ciri Tamadun.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 7-8 )

Tema
Huraian
Tetap
Kehidupan secara tetap dan kekal di sesebuah kawasan
Pengkhususan
Pengkhususan pekerjaan
Agama
Mempunyai agama dan kepercayaan
Bahasa
Bahasa dan tulisan
Organisasi
Hidup secara beroganisasi.

4. Mengapakah kawasan lembah sungai sebagai  lokasi petempatan yang kekal.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 8 )

Tema
Huraian
Subur
Kesuburan tanah di sekitarnya
Air
Kemudahan untuk mendapatkan bekalan air
Pengangkutan
Kemudahan  pengangkutan dan perhubungan
Makanan
Kemudahan makanan dan sumber protin
Pertanian
Sesuai untuk pertanian5. Huraikan perkembangan kehidupan berorganisasi tamadun awal.
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 6-7 )

Tema
Huraian
Keluarga
Wujud pada tahap keluarga
Piramid
Sistem sosial berbentuk piramid
Atas
Lapisan paling atas adalah bangsawan
Raja
Raja sebagai ketua pemerintah
Rakyat
Rakyat terdiri daripada petani dan pedagang

6. Nyatakan sistem  pemerintahan beraja di Mesopotamia.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 12-13 )

Tema
Huraian
Teokrasi
Berbentuk teokrasi
Tuhan
Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan
Pemilik
Raja adalah pemilik negara kota
Ketua
Menjadi ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendeta
Agama
Berkuasa dalam hal-hal keagamaan

7. Huraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia.
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-16 )

 Tema
Huraian
Undang-undang
Kod Undang-Undang Hamurabbi
Tulisan
Kewujudan sistem tulisan cuneiform
Astronomi
Ilmu astronomi membolehkan penggunaan jalan laut
Perubatan
Pengkatalogkan ubat-ubatan dalam bidang perubatan
Roda
Penciptaan roda   menghasilkan kereta kuda dan kincir air

8. Huraikan kod Undang-undang Hammurabi
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14 )

Tema
Huraian
Gubal
Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi.
Teras
Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
Hukuman
Hukuman  setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza
Pahat
Dipahat pada tembok dan tiang besar .
Beza
Hukuman berbeza mengikut susun lapis9. Apakah kepentingan Kod Undang-Undang Hamurabi.
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-15 )

Tema
Huraian
Dasar
Menjadi dasar perundangan
Elak
Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam masyarakat
Perpaduan
Mewujudkan perpaduan
Kukuh
Mengukuhkan sistem organisasi mesayarakat
Aman
Membantu mewujudkan keamanan

10. Nyatakan peranan Firaun dalam bidang pemerintahan dan agama Mesir Purba.
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 19 )

Tema
Huraian
Mutlak
Berkuasa mutlak
Diwarisi
Diwarisi  secara turun temurun
Jelmaan
Dianggap jelmaan tuhan Horus
Amon Re
Digelar anak Tuhan  Matahari iaitu Amon re
Pendeta
Ketua pendeta

11. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba terhadap peradaban Dunia
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 21 )

Tema
Huraian
Piramid
Pembinaan Piramid
Kertas
Penciptaan kertas
Tulisan
Penciptaan sistem tulisan hieroglif
Mumia
Proses memumia mayat
Kalendar
Memperkenalkan  sistem kalendar .

12.  Huraikan pembentukan  bandar terancang dalam tamadun Indus
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 24 )

Tema
Huraian
Tembok
Dikelilingi oleh tembok
Susun
Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segiempat
Pisah
Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalanraya yang lurus
Kumbahan
Mempunyai sistem kumbahan yang terancang
Hubung
Bandar-bandar dihubungkan dengan jalan raya dan sungai sebagai jalan perhubungan

13. Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina bandar yang terancang ?
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 27 )

Tema
Huraian
Pakar
Memiliki kepakaran dari segi susun atur
Faham
Faham tentang ilmu geometri
Tukar
Pertukaran teknologi dengan tamadun lain
Mutu
Peningkatan mutu bahan binaan
Bata
Penghasilan batu bata 

14. Huraikan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 29-31 )

Tema
Huraian
Petempatan
Petempatan awal berasaskan pertanian 
Beraja
Sistem pemeritahan berbentuk  beraja
Agama
Agama dan kepercayaan berbentuk animisme dan menyembah roh nenek moyang
Tilik
Amalan penilikan tulang oracle untuk meramal sesuatu
Tulisan
Sistem tulisan awal berbentuk ideogram

15. Nyatakan unsur kepercayaan tamadun Hwang Ho yang masih kekal hingga kini
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32 )

Tema
Huraian
Pemujaan
Pemujaan roh nenek moyang
Unsur
Unsur korban manusia telah digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barangan perhiasan
Konsep
Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui
Kalendar
Amalan menggunakan calendar dalam aktiviti harian
Falsafah
Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam  perniagaan

 16. Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho.
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32-33 )

Tema
Huraian
Terusan
Pembinaan terusan untuk airi kawasan pertanian
Tulisan
Penggunaan tulisan Ideogram
Puja
Pemujaan roh nenek moyang
Yin
Konsep Yin dan yang
Hsui
Konsep Feng Shui


BAB 3
TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1. Apakah bukti yang menunjukkan kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 72-73 )

Kata kunci
Huraian
China
Sumber dari China
Funan
Kewujudan Funan pada pertengahan abad ketiga masehi
Arkeologi
Data arkeologi tentang kewujudan Funan
Diplomatik
Kewujudan hubungan diplomatik dengan China dan Rom
Perdagangan
Hubungan perdagangan dengan Rom

2.Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria
   ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

Tema
Huraian
Asas
Kerajaan berasaskan pertanian
Padi
Tanaman utama padi sawah
Lokasi
Lokasi di lembah sungai dan pedalaman
Pengairan
Maju dalam sistem pengairan
Bekal
Lebihan hasil dibekalkan kepada maritim

3. Jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 )

Tema
Huraian
Sawah
Mengusahakan  padi sawah
Huma
Menanam padi huma
Sampingan
Tanaman sampingan seperti jagung
Rempah
Menghasilkan rempah seperti cengkih
Hutan
Mengumpul hasil hutan seperti gaharu

4. Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian  kerajaan Angkor.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )
Kata kunci
Huraian
Pengairan
Sistem pengairan yang baik
Bina
Raja membina sistem pengairan
Urus
Kerajaan menguruskan sistem pengairan
Iklim
Iklim yang sesuai
Tanah
Tanah yang subur

5. Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 )

Tema
Huraian
Minum
Sumber air minuman
Kawasan
Membentuk kawasan pertanian yang luas
Subur
Tanah subur hasil mendapan lumpur
Protein
Membekal sumber protein seperti ikan
Alir
Air dialirkan ke sawah 6. Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 79-80 )

Kata kunci
Huraian
Asas
Kegiatan ekonomi  berasaskan perdagangan
Lokasi
Lokasi di persisiran pantai dan kepulauan
Pelabuhan
Terdapat pelabuhan pembekal dan entreport
Bahasa
Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan
Penduduk
Penduduk terdiri daripada orang tempatan dan pedagang luar

7. Huraikan faktor-faktor kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritim yang kuat  
    pada abad ke-7 hingga abad ke-13
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 80-81 )

kunci
Huraian
Tentera
Memiliki tentera laut yang besar
Kawal
Mengawal perdagangan di Selat Melaka
Strategik
Kedudukan yang strategik
Takluk
Menakluki Jambi dan Kedah tua
Laluan
Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda


8. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah
    Tua sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 81 )

Kata kunci
Huraian
Entreport
Menjadi pelabuhan entreport
Kunjung
Dikunjungi pedagang China dan Timur Tengah
Panduan
Gunung Jerai  menjadi panduan kapal dagang
Strategik
Kedudukannya strategik di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun
Kemudahan
Kemudahan menyimpan barang dan membaiki kapal

9. Mengapakah wujud saling pergantungan antara kerajaan maritim          dengan  
    kerajaan agraria?
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 83 )

Kata kunci
Huraian
Bekal
Kerajaan agraria membekalkan tenaga kerja kepada kerajaan maritim
Beras
Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim
Kayu
Kerajaan agraria membekalkan kayu kepada kerajaan maritim
Mewah
Kerajaan maritim membekalkan barang mewah kepada kerajaan agraria
Pasaran
Kerajaan maritim memasarkan barangan kerajaan agraria

10. Huraikan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.         
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 84 )

Kata kunci
Huraian
Tentera
Disebarkan oleh Ksyatria/tentera
Pedagang
Dibawa oleh golongan Vaisya/pedagang
Budaya
Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
Pendeta
Disebarkan oleh Brahmin/Pendeta
Pemerintah
Ikut pemerintah

11. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan  dan 
      pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 85-86

Kata kunci
Huraian
Gelaran
Penggunaan gelaran raja
Brahmin
Brahmin menjadi penasihat raja dalam soal agama
Bayangan
Raja dianggap bayangan tuhan (Dewaraja)
Mutlak
Raja berkuasa mutlak
Perintah
Perintah raja adalah undang-undang


12. Huraikan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 86-87 )

Kata kunci
Huraian
Beraja
Sistem pentadbiran beraja
Pusat
Di peringkat pusat raja dibantu oleh empat kumpulan anak raja
Ganti
Hanya putera sulung menjadi penganti raja
Senapati
Di bawah anak raja terdapat senapati 
Pegawai
Senapati dibantu oleh pegawai lain seperti hakim dan Temenggung

13. Jelaskan kepentingan candi / monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 88-89 )

Kata kunci
Huraian
Agama
Monumen keagamaan  agama Hindu dan Buddha
Rumah
Berperanan sebagai rumah ibadat
Simpan
Tempat menyimpan abu jenazah raja
Patung
Tempat menyimpan patung dewa utama
Agung
Lambang keagungan seseorang pemerintah

14. Nyatakan ciri-ciri binaan candi Angkor Wat
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90 )

Kata kunci
Huraian
Hindu
Dibina untuk agama Hindu
Ukiran
Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata
Kosmos
Melambangkan orde kosmos
Bentuk
Berbentuk empat segi
Puja
Bahagian tengah tempat pemujaan

15. Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Borobudur
       ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90

Kata kunci
Huraian
Buddha
Dibina untuk agama Buddha
Tingkat
Terdiri daripada sembilan tingkat
Stupa
Setiap tingkat mempunyai stupa
Lukisan
Terdapat lukisan cerita kehidupan Gautama Buddha
Nirwana
Bahagian paling atas melambangkan tahap nirwana16. Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 92-93 )

Kata kunci
Huraian
Intelek
Sebagai bahasa intelek / ilmu
Maklumat
Merekod maklumat tentang agama dan undang-undang
Keturunan
Menjelaskan tentang keturunan raja
Kaya
Memperkaya Bahasa Melayu
Arahan
Mengandungi arahan Raja  kepada rakyat

17. Huraikan pengaruh Hindu-Budha dalam bidang kesusasteraan pada zaman awal
      kerajaan di Asia Tenggara.
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 93-94 ) )

Kata kunci
Huraian
Bahasa
Bahasa Sanskrit berkembang sebagai bahasa ilmu
Epik
Epik Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur mitos dalam kesusasteraan
Puisi
Lahirnya puisi dan prosa Jawa seperti Sutasoma dan Arjunwiwaha
Mahabharata
Daripada Mahabharata lahirnya Hikayat Pendawa Lima
Ramayana
Daripada Ramayana lahirnya Hikayat Seri Rama
BAB 4
 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

1.  Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan ?
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 )

Kata kunci

Huraian

Benar

Tidak menerima kebenaran

Sembah

Menyembah berhala

Animisme

Mempercayai animisme

Petunjuk

Tiada nabi, rasul dan kitab sebagai petunjuk

Akhlak

Akhlak rendah seperti zina, minum arak dan berjudi

 

 

 

 


2. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi agama dan
    kepercayaan, sosial dan  ekonomi.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 100 - 101)

Tema

Huraian

Berhala

Menyembah berhala

Animisme

Kepercayaan animisme

Samawi

Menganut agama Samawi

Sihir

Sihir dan tilik nasib

Hanif

Menganut agama Hanif

rompak

Merompak dikatakan sebagai kewajipan

riba

Mengamalkan riba dan penindasan


3. Jelaskan ciri-ciri Sistem Kabilah ?
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Kata kunci

Huraian

Puak

Hidup berpuak-puak

Suku

Terdiri daripada suku tertentu

Tinggal

Tinggal dalam sebuah kawasan

Identiti

Mempunyai identiti dan peraturan sendiri

Fanatik

Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing

 

 


 
4.  Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Syeikh  Kabilah.
     ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Tema

Huraian

Suka

Disukai oleh ahli kabilah

Setuju

Dilantik atas persetujuan ramai

Matang

Berfikiran matang

Pidato

Pandai berpidato

Berani

Berani dan gagah

 

 

 

 


5. Mengapakah wujudnya semangat Assabiah dalam kalangan kabilah .
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101)

Tema

Huraian

Keturunan

Kabilah berasaskan keturunan

Kelompok

Tinggal dalam kelompok masing-masing

Terikat

Terikat dengan peraturan kabilah

Geografi

Keadaan geografi yang panas dan kering kontang

Ahli

Ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama

 

 

 

 


6. Nyatakan kesan-kesan negatif amalan semangat assabiah kepada
    kehidupan masayarakat Arab Jahiliah.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 102)

Tema

Huraian

Suku
Semangat kesukuan yang melampau
Hidup
Kehidupan masyarakat yang kucar-kacir
Perang
Berlaku perang antara kabilah ( Al-Basus)
Fanatik
Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing
Bela
Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah

7. Jelaskan mengenai keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

Tema

Huraian

Al-Amin
Digelar Al-Amin
Amanah
Amanah ketika berniaga
Wibawa
Pemimpin berwibawa
Selesai
Selesaikan peletakan Batu hajar Aswad
Pengasih
Suami yang pengasih
Penyayang
Bapa yang penyayang
8. Nyatakan sifat Nabi Muhammad sebagai ketua keluarga yang
    patut dicontohi.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 105 - 106 )

Tema

Huraian

Kasih
Bersifat pengasih
Timbang
Bertimbang rasa
Bantu
Membantu isteri
Didikan
Anak diberi didikan agama yang sempurna
Teladan
Menjadi teladan kepada anak-anak

9. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertahannuth di Gua Hirak ?
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 107 )

Tema

Huraian

Fikir
Memikirkan tentang masyarakat yang tidak bermoral
Ubah
Mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat
Ibadat
Tempat ibadat yang sunyi dan tenang
Serah
Menyerah jiwa dan raga kepada Allah

10. Apakah kepentingan Surah Al-Alaq kepada umat Islam ?
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 107-108 )

Tema

Huraian

Perintah
Perintah kepada umat Islam supaya membaca
Tamadun
Titik tolak perkembangan tamadun masyarakat
Ilmu
Untuk mendapatkan ilmu
Galak
Menggalakkan kajian
Bina
Membina masyarakat yang maju

11. Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a.w memilih dakwah
      secara rahsia.
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 )

Tema

Huraian

Baru
Islam baru dikenali
Sedikit
Bilangan penganut Islam masih sedikit
Elak
Mengelakkan penentangan orang Quraisy
Jaga
Menjaga asas Islam daripada dihancurkan
Bawahan
Penganut Islam adalah golongan bawahan


12. Apakah perubahan yang berlaku terhadap perkembangan Islam selepas turunnya
      Surah al-Muddasir ?
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 108 )

Tema

Huraian

Isytihar
Perisytiharan nabi Muhamad sebagai Rasulullah
Sebar
Ajaran Islam wajib disebarkan kepada seluruh manusia
Bijaksana
Islam perlu disampaikan secara bijaksana
Wahyu
Wahyu diturunkan secara berterusan
Seruan
Bermulanya seruan Islam kepada manusia

13. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w
      untuk menyampaikan dakwah.
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 - 111 )

Tema

Huraian

Hikmah
Berdakwah secara berhikmah
Paksa
Tidak memaksa
Pujuk
Memujuk menggunakan akal
Ayat
Membaca ayat Al-Quran ketika menjawab pertanyaan
Teladan
Menunjukkan teladan yang baik

14. Apakah faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh
      orang-orang Quraisy ?
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110  )

Tema

Huraian

Murni
Kemurnian ajaran Islam
Bijak
Kebijaksanaan Nabi berdakwah
Mulia
Keperibadian Nabi yang mulia
Sabar
Sabar dalam menyampaikan dakwah
Iman
Menanam keimanan yang kuat
15. Bagaimanakah penentangan yang dilakukan oleh orang Quraisy
      terhadap Nabi Muhammad s.a.w ?
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110  )

Tema

Huraian

Cemuh
Mencemuh Nabi Muhammad
Ganggu
Mengganggu Nabi semasa beribadat
Ejek
Mengejek ajaran Islam melalui puisi
Pujuk
Memujuk dengan menawarkan harta, kedudukan dan wanita
Pulau
Memulaukan Nabi dan keluarga

16. Nyatakan sebab-sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam.
      ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110  )

Tema

Huraian

Tolak
Tolak penyembahan berhala
Taraf
Persamaan taraf dan persaudaraan dalam Islam
Moral
Amalan tidak bermoral dilarang
Jejas
Menjejaskan pengukir berhala
Gugat
Menggugat pengaruh dan kedudukan pemimpin mereka

BAB 6
PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Apakah kaedah yang digunakan untuk pemilihan Khalifah dalam Islam.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms143  )

Tema
Huraian
Musyarawah
Melalui musyawarah atau syura.
Cadangan
Melalui cadangan satu nama.
Pilih
Melalui pemilihan daripada enam nama yang diusulkan.
Calon
Melalui pencalonan oleh sekelompok majoriti masyarakat.
Warisan
Pelantikan secara warisan

2. Apakah tugas seorang Khalifah .
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144 )

Tema
Huraian
Licin
Bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara.
Tahan
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh.
Perundangan
Memantapkan sistem perundangan Islam.
Padu
Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah
Pungut
Mengatur pungutan zakat.

3. Apakah sumbangan Saidina Abu Bakar al-Siddiq .
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144-146  )

Tema
Huraian
Al-Riddah
Berjaya menghapuskan golongan al-Riddah
Wilayah
Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah .
Gaji
Menggaji tentera melalui hasil harta rampasan perang.
Tanah
Memperkenalkan undang-undang tanah.
Mawali
Memberi hak yang sama kepada golongan mawali

4. Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 146-147 )

Tema
Huraian
Jabatan
Menubuhkan beberapa jabatan seperti Polis
 Syura
Menubuhkan majlis syura
Tentera
Membentuk tentera tetap dan sukarela
Gaji
Tentera tetap dibayar gaji .
Hijrah
Memperkenalkan Tahun Hijrah dalam Islam

5. Jelaskan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam pemerintahannya.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 147-148 )

Tema
Huraian
Laut
Membina angkatan tentera laut Islam.
Al-Quran
Menyelaraskan bacaan al-Quran .
Bina
Membina jalan raya dan rumah rehat
Baitulmal
Mengukuhkan peranan baitulmal.
Jizyah
Mengekalkan Jizyah kepada penduduk bukan Islam.

6. Nyatakan sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam pemerintahannya.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 149-149  )

Tema
Huraian
Stabil
Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
Perang
Sanggup menghentikan perang saudara.
Markas
Membina markas tentera di Parsi untuk pertahanan negara.
Jizyah
Mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi untuk mengenakan jizyah.

7. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran dan   
    perundangan.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 151  )

Tema
Huraian
Warisan
Memperkenalkan pelantikan khalifah secara warisan
Wazir
Pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara, 
Bahagi
Membahagikan pentadbiran kepada beberapa bahagian.
Gabenor
Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah
Hakim
Hakim tidak boleh dipengaruhi mana-mana pihak

8. Jelaskan sumbangan ilmu pengetahuan di zaman kerajaan Bani Umaiyah.
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 152-153  )

Tema
Huraian
Pusat
Basrah sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.
Rasmi
Bahasa Arab  sebagai bahasa rasmi negara.
Tanda
Memperkenalkan tanda bunyi atau baris pada tulisan al-Quran.
Hospital
Pembinaan hospital pertama di Damsyik  .
Kusta
Membina hospital penyakit kusta.


9. Mengapakah Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan terpenting semasa  
    pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah?
    ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153  )

Tema
Huraian
Pustaka
Pembinaan perpustakaan
Kembang
Pusat ilmuan berkembang di Toledo
Pendapatan
Memperolehi sumber pendapatan daripada kharaj dan zakat.
Cordova
Cordova  menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.
Benih
Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan benih yang berkualiti .